Książki i czasopisma

Archiwum czasopism

Polish Botanical Journal

Polish Botanical Journal było międzynarodowym czasopismem publikującym prace oryginalne z zakresu nauk o roślinach i grzybach, m.in. biosystematyki (w tym anatomii, cytologii i embriologii roślin), fitogeografii, ewolucji i ekologii. Od 2018 r. Polish Botanical Journal kontynuuje działalność pod nowym tytułem: Plant and Fungal Systematics.