Badania i wyniki

II. Grupa Bioróżnorodności i Ewolucji

Kierownik: dr hab. Marcin Piątek

Pracownicy naukowi: Dr Paweł Czachura, dr Valerii Darmostuk, dr hab. Adam Flakus, dr Katarzyna Izworska, dr Paulina Janik, dr hab. Beata Krzewicka, dr hab. Joanna Lenarczyk, dr inż. Edyta Mazur, dr Barbara Pawełek, dr hab. Marcin Piątek, dr Pamela Rodriguez-Flakus, dr hab. Anna Ronikier, dr hab. Michał Ronikier, mgr Monika Stryjak-Bogacka, dr Tomasz Suchan, prof. dr hab. Lucyna Śliwa, dr Karina Wilk

Pracownicy techniczni: mgr Wiktoria Kędzior, dr Natalia Matura, dr Wojciech Paul, mgr Barbara Skoczek

Profil badań

Grupa ma na celu konsolidację badań nad różnymi aspektami ewolucji i bioróżnorodności grzybów (w tym porostów) i glonów oraz poznanie interakcji między nimi, innymi organizmami oraz ze środowiskiem abiotycznym. Badania prowadzone są zarówno na poziomie organizmalnym – analizy cech fenotypowych – jak i molekularnym – analizy cech genetycznych i chemicznych. Dodatkowo są one wsparte analizami ekologicznymi. Aktywność naukowa grupy, uwzględniająca filogenezę, genomikę, systematykę, taksonomię, morfologię, oraz bioróżnorodność badanych organizmów przyczyni się do lepszego poznania ich ewolucji. Podejmowane problemowe zagadnienia badawcze związane z grzybami i glonami zasiedlającymi lub współwystępującymi z innymi organizmami (np. mszakami czy roślinami naczyniowymi) i ich powiązaniami koewolucyjnymi pozwolą na poznanie ich interakcji ze środowiskiem biotycznym. Analizy ekologiczne wskazanych organizmów w wybranych siedliskach zmierzają do poznania ich związków ze środowiskiem abiotycznym.

Zespoły i tematy badawcze

Zespół II.1

Lider: dr hab. Marcin Piątek

Temat badawczy: Systematyka i ewolucja grzybów oraz ich powiązania ze środowiskiem bio- i abiotycznym (P. Czachura, M. Piątek, M. Stryjak-Bogacka)

Zespół II.2

Lider: Prof. dr hab. Lucyna Śliwa

Temat badawczy: Filogeneza, bioróżnorodność i ekologia porostów i glonów (B. Krzewicka, J. Lenarczyk, E. Mazur, L. Śliwa, K. Wilk)

Zespół II.3

Lider: dr hab. Adam Flakus

Temat badawczy: Ewolucja symbioz grzybowych w ekosystemach tropikalnych (V. Darmostuk, A. Flakus, P. Rodriguez-Flakus)

Zespół II.4

Lider: Dr. Michał Ronikier

Temat badawczy: Biogeografia molekularna, ewolucja i zmienność genetyczna bioty siedlisk górskich i polarnych

  • Filogeografia porównawcza wybranych gatunków bioty siedlisk górskich i polarnych (K. Izworska, B. Pawełek, A. Ronikier, M. Ronikier, M. Saługa, T. Suchan)
  • Filogeneza i biogeografia molekularna śluzowców przyśnieżnych (P. Janik, B. Pawełek, A. Ronikier, M. Ronikier, T. Suchan)