Wiadomości

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN

Pt, 17 Lut 2023

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530 ze zm.) Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 kwietnia 2023 roku.

Termin składania dokumentów: 17 lutego 2023.

Więcej informacji: