Wiadomości

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie NCN OPUS kierowanym przez dr. hab. A. Ronikier

N, 20 Sie 2023

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu badawczego NCN OPUS 20 + LAP kierowanego przez dr. hab. Annę Ronikier pt. "Górskie ekosystemy w obliczu globalnego ocieplenia: badania wpływu parametrów pokrywy śnieżnej na zbiorowiska mikroorganizmów glebowych na przykładzie śluzowców przyśnieżnych".

Termin składania ofert: 20 sierpnia 2023.

Do pobrania: