Wiadomości

Cenna kolekcja róż dr. hab. Ryszarda Popka w zielniku KRAM

W 2015 roku do zielnika roślin naczyniowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (KRAM V) została przekazana imponująca kolekcja róż (rodzaj Rosa L., rodzina Rosaceae) zebranych przez dr. hab. Ryszarda Popka, botanika związanego z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i znawcy taksonomii dzikich róż występujących w Polsce i w Europie. Niedawno kolekcja została uporządkowana i udostępniona. Obejmuje ona około 6300 arkuszy zielnikowych (w tym typy nomenklatoryczne). Wszystkich zainteresowanych taksonomią rodzaju Rosa, i nie tylko, zapraszamy do eksplorowania naszych zbiorów.

Przypominamy publikacje R. Popka poświęcone rodzajowi Rosa w Polsce i w Europie:

Popek R. 1996. Biosystematyczne studia nad rodzajem Rosa L. w Polsce i krajach ościennych. Prace monograficzne WSP. Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków. LINK

Popek R. 2002. Róże dziko rosnące Polski. Klucz – Atlas. Plantpress, Kraków.

Popek R. 2007. Dziko rosnące róże Europy. Officina Botanica, Kraków.

Rosa dumalis.
Foto: Anna Sołtys-Lelek.

Rosa rubiginosa.
Foto: Anna Sołtys-Lelek.

Rosa rubiginosa.
Foto: Anna Sołtys-Lelek.

Rosa sherardii.
Foto: Anna Sołtys-Lelek.

Rosa sherardii.
Foto: Anna Sołtys-Lelek.

Rosa jundzillii.
Foto: Wojciech Gruszka.

Rosa pendulina.
Foto: Agnieszka Nikel.

Rosa pendulina.
Foto: Wojciech Paul.

Rosa canina.
Foto: Anna Sołtys-Lelek.

Rosa woodsii.
Foto: Anna Sołtys-Lelek.

Rosa multiflora.
Foto: Anna Sołtys-Lelek.

Rosa inodora.
Foto: Anna Sołtys-Lelek.

Rosa tomentosa.
Foto: Anna Sołtys-Lelek.

Rosa rugosa.
Foto: Wojciech Paul.

Rosa villosa.
Foto: Wojciech Gruszka.

Rosa kostrakiewiczii zebrana i oznaczona przez R. Popka – fragment arkusza zielnikowego z KRAM V.
Foto: IB PAN (RCIN).