Wiadomości

W IB PAN odbyło się spotkanie uczestników międzynarodowego projektu IMPAWOS

Przeszło rok temu nasz Instytut rozpoczął realizację projektu IMPAWOS, mającego na celu ocenę wpływu obcych i rodzimych roślin drzewiastych na roślinność i glebę. Projekt finansowany jest przez NCN w ramach programu Weave (konkurs: Weave-UNISONO), który w oparciu o formułę wielostronnej współpracy pomiędzy instytucjami finansującymi badania naukowe w wybranych krajach Europy umożliwia tworzenie dużych międzynarodowych zespołów badawczych. W przypadku IMPAWOS zespół składa się z naukowców z Czech i Słowacji (reprezentowanych przez Jana Pergla z Instytutu Botaniki Czeskiej Akademii Nauk) oraz z Polski (reprezentowanych przez Małgorzatę Stanek z IB PAN).

W zeszłym tygodniu odbyło się dwudniowe spotkanie robocze zespołu IMPAWOS, którego organizatorem była strona polska. Jego celem była integracja uczestników projektu, którzy na co dzień nie mają okazji pracować wspólnie, a także omówienie postępów prac terenowych i laboratoryjnych, napotkanych problemów metodologicznych i sposobów ich rozwiązania. Dzięki temu że miejscem spotkania było Laboratorium Ekochemii i Inżynierii Środowiska IB PAN w Szarowie, goście mogli zapoznać się z infrastrukturą badawczą oraz możliwościami analitycznymi polskiej części zespołu, wykonującej w projekcie większość analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych gleby. Ważnym elementem spotkania była wizyta (drugiego dnia) na wybranych stanowiskach badawczych, m.in. w Puszczy Niepołomickiej, w okolicach Jaworzna i okolicach Niemodlina, założonych w jednogatunkowych płatach gatunków inwazyjnych i rodzimych (w tym Quercus rubra, Quercus robur, Crataegus monogyna i Spiraea tomentosa) oraz płatach z wielogatunkową roślinnością kontrolną. W sumie w projekcie takich stanowisk – rozmieszczonych na terenie Polski, Czech i Słowacji – jest 174, co przekłada się na tysiące analizowanych prób. Mamy nadzieję, że wkrótce przedstawimy pierwsze wyniki projektu IMPAWOS.

Poniżej prezentujemy fotorelację z kwietniowego spotkania oraz kilkumiesięcznych prac terenowych.

Zespół IMPAWOS – pamiątkowe zdjęcie wykonane w trakcie wycieczki do Kopalni Soli "Wieliczka".
Foto: Lujza Kubáčková

Sesja referatowa – Jan Pergl omawia postęp prac grupy z Czech.
Foto: Anna Stefanowicz

Małgorzata Stanek prezentuje możliwości analityczne laboratoriów IB PAN w Szarowie.
Foto: Anna Stefanowicz

Zespół IMPAWOS na stanowiskach badawczych z dębami Quercus rubra i Q. robur w Puszczy Niepołomickiej.
Foto: Barbara Tokarska-Guzik

Stanowisko z tawułą kutnerowatą Spiraea tomentosa koło Niemodlina.
Foto: Małgorzata Stanek

Pierwsze prace w terenie pod koniec lata 2023 – zakładanie stanowisk badawczych i pomiar warunków świetlnych.
Foto: Łukasz Wilk

Próby liści zebrane ze stanowisk badawczych – jesień 2023.
Foto: Małgorzata Stanek

Przygotowanie liści do umieszczenia w woreczkach ściółkowych (do badań tempa dekompozycji) – jesień 2023.
Foto: Małgorzata Stanek

Instalacja woreczków ściółkowych na stanowiskach badawczych pod koniec 2023.
Foto: Małgorzata Stanek

Instalacja woreczków ściółkowych na stanowiskach badawczych pod koniec 2023.
Foto: Anna Stefanowicz

Zbiór woreczków ściółkowych po kilkumiesięcznej ekspozycji w terenie – wiosna 2024.
Foto: Małgorzata Stanek

Zbiór prób gleby do badań właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych – wiosna 2024.
Foto: Małgorzata Stanek

Cylinderek Kopeckiego z glebą pobraną do badań właściwości fizycznych – wiosna 2024.
Foto: Małgorzata Stanek

Odczyt temperatury i wilgotności z zakopanej w glebie sondy – wiosna 2024.
Foto: Małgorzata Stanek