Wiadomości

Bartnicy – odwieczni strażnicy tajemnic pszczół. Wystawa fotografii prof. Krzysztofa Heykego

W dniach od 6 czerwca do 5 lipca 2024 roku w godzinach 10:00–15:00 w Muzeum Paleobotanicznym Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN można oglądać wystawę fotografii profesora Krzysztofa Heykego "Bartnicy – odwieczni strażnicy tajemnic pszczół".

Profesor Krzysztof Heyke – fotograf, operator, wędrowiec, wydawca. Ukończył Instytut Fotografii Artystycznej w Pradze oraz Wydział Operatorski PWSFTviT w Łodzi. Od 1992 roku prowadzi zajęcia z fotografii na macierzystej uczelni. Wielokrotnie nagradzany, jest autorem fotografii do kilkunastu albumów. Swoje prace prezentował na ponad 190 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą, a jego fotografie znajdują się w zbiorach muzeów i kolekcjach prywatnych. Od trzech dekad podróżuje po dawnych Kresach Rzeczpospolitej Polskiej oraz Syberii, rejestrując aparatem życie i ślady aktywności Polaków, a także ich potomków. Podejmuje ważne działania na rzecz ochrony dziedzictwa – jest jednym z inicjatorów wpisania w 2016 roku bartnictwa na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego oraz jednym z depozytariuszy wpisania kultury bartniczej na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO w 2020 roku.

Prezentowana wystawa obejmująca 22 fotografie zaprezentowane w formie banerów jest zapisem niezwykłej wędrówki w czasie i przestrzeni śladami bartników i bartnictwa, dziedziny zapomnianej, jak mówi sam profesor Heyke. Bartnictwo to wszak prastara forma opieki nad pszczelimi rojami zamieszkującymi naturalne dziuple, barcie i bartne kłody. Całość zbiorów autora obejmuje, oprócz fascynujących fotografii, narzędzia bartników i inne obiekty muzealne, takie jak sznury i koła do wciągania kłód bartnych na drzewa. Owocem wspomnianych podróży jest również album "Ostatni bartnicy Europy, których spotkałem". Autor pisze w nim: "Na ślad bartników natrafiłem w 2003 roku na Polesiu, gdy robiłem zdjęcia dla National Geographic Polska, i od tego czasu podążam ich dyskretnym, prawie niewidzialnym śladem".

Ekspozycji towarzyszą: pokaz filmu z życia bartników, transmisja na żywo z wnętrza starego pianina, które stało się domem dla pszczelej rodziny, oraz prezentacja dotycząca roślin miododajnych ukazująca botaniczny aspekt bartnictwa.

Zapraszamy do zwiedzenia wystawy i zanurzenia się w surowy, pachnący miodem świat "odwiecznych tłumaczy życia pszczół".

Zobacz plakat wystawy (PDF).

Fragment wystawy.
Foto: Paulina Sulima-Samujłło

Fragment wystawy.
Foto: Paulina Sulima-Samujłło