Wiadomości

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem "Cenne siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce"

Wt, 4 Kwi 2023

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu powiatów: miechowskiego, nowotarskiego (gminy Ochotnica Dolna i Czarny Dunajec) i krakowskiego (Miasto Kraków) do udziału w konkursie, organizowanym w ramach IV Powiatowego Sympozjum Przyrodniczego na Wyżynie Miechowskiej.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem: Małopolskiego Kuratora Oświaty, Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Krakowie, Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie, Starosty Powiatu Miechowskiego, Starosty Powiatu Nowotarskiego, Wójta Gminy Ochotnica Dolna, Burmistrza Gminy Czarny Dunajec.

Priorytetowym celem konkursu jest wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci i młodzieży oraz wzbogacenie ich wiedzy o zagadnienia z zakresu ochrony siedlisk i gatunków. Mamy również nadzieję, że udział w konkursie zachęci uczestników w przyszłości do samodzielnego prowadzenia obserwacji i badań procesów zachodzących w przyrodzie.

Konkurs wprawdzie nie uprawnia do uzyskania punktów, uwzględnianych w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym, jednak laureaci i finaliści mają zagwarantowany wpis osiągnięcia na świadectwie szkolnym. Na zwycięzców czekają – jak co roku – atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas IV Sympozjum Przyrodniczego, które odbędzie się 1 czerwca 2023 r. w Krakowie.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatora konkursu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i udziału w konkursie!