Badania i wyniki

Rewizja taksonomiczna wybranych kompleksów gatunków z rodzaju Calamagrostis s.l. dla lokalnych flor azjatyckich

Finansowanie
Program SYNTHESYS+ (Unia Europejska); w ramach działania "Infrastruktury badawcze", programu "Strukturyzacja Europejskiej Przestrzeni Badawczej" 6PR
Numer
FR-TAF-2788
Okres
2020–2021
Kierownik
Dr hab. Beata Paszko

Streszczenie

Dr hab. Beata Paszko otrzymała wsparcie z programu SYNTHESYS+ na krótką wizytę naukową w zielniku mieszczącym się w Muséum national d'Histoire naturelle w Paryżu. Celem projektu jest rewizja wybranych kompleksów gatunkowych z rodzaju Calamagrostis (łącznie z rodzajem Deyeuxia) dla dwóch flor regionalnych (Flora of Pan-Himalaya i Flora of Nepal) z uwzględnieniem typów nomenklatorycznych.

pro2020bp

Typ nomeklatoryczny Calamagrostis collina Franchet (P00740460).
Foto: Za pozwoleniem Museum Historii Naturalnej w Paryżu.

pro2020bp

Typ nomeklatoryczny Calamagrostis robusta (P00172135).
Foto: Za pozwoleniem Muséum national d'Histoire naturelle w Paryżu.

pro2020bp

Pomieszczenie z kolekcją traw w zielniku (P) Muséum national d'Histoire naturelle w Paryżu.
Foto: B. Paszko.