Badania i wyniki

Neotropical Myxobiota. VI. A biosystematic study of the Amoebozoa (Myxomycetes and Arcellinidae) from the Andean salt flats

Finansowanie
Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España (Hiszpania)
Numer
PGC2018-094660-B-I00
Okres
2019–2021
Kierownik
Dr Carlos Lado Rodríguez (Real Jardín Botánico, Madryt)
Wykonawcy z IB PAN
Dr hab. Anna Ronikier, mgr Paulina Janik

Streszczenie

Niniejszy projekt jest szóstą z kolei częścią wieloletniego projektu badawczego MYXOTROPIC mającego na celu poznanie różnorodności gatunkowej Myxomycetes i Arcelinida żyjących w Neotropikach oraz pogłębienie wiedzy na temat ich roli w ekosystemie regionu. Projekt obejmuje wszystkie ważniejsze rodzaje siedlisk występujących w Ameryce Południowej, przy czym szósta część skupia się głównie na terenach solniskowych.

Więcej na temat tej części projektu oraz wszystkich poprzednich realizowanych etapach można znaleźć na stronie projektu.

Salina Chica na półwyspie Valdes, Argentyna.
Foto: Anna Ronikier.