Badania i wyniki

Wewnątrztkankowy dwutlenek węgla oraz stan puli redoks plastochinonu jako regulatory szlaku biosyntezy etylenu

Finansowanie
Narodowe Centrum Nauki, grant "OPUS"
Numer
2019/35/B/NZ9/01544
Okres
2020–2023
Kierownik
Prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

Streszczenie

Rośliny poddawane są działaniu licznych i zróżnicowanych czynników stresowych. W realizacji ich odpowiedzi na wspomniane czynniki pośredniczą hormony, które odgrywają kluczową rolę w reakcji na stresy. Jednym z ważnych hormonów jest etylen (ET). Ta prosta pod względem budowy chemicznej cząstka uczestniczy w regulacji reakcji zarówno na stresy biotyczne jak i abiotyczne. Biosynteza ET podlega modyfikacji ze strony licznych czynników, a jednym z nich jest stężenie dwutlenku węgla (CO2). Badania wykonujemy na semi-halofitycznej roślinie o metabolizmie przejściowym C3-CAM Mesembryanthemum crystallinum (kryształka lśniąca), modelu doświadczalnym, który realizuje klasyczną fotosyntezę typu C3 (CO2 wiązany głównie w ciągu dnia), ale potrafi przestawić się na fotosyntezę typu CAM (CO2 wiązany głównie w ciemności). Realizacja metabolizmu CAM, chociaż pozwala na znaczną oszczędność wody (aparaty szparkowe zamknięte w okresie dnia), pociąga za sobą pewne metaboliczne konsekwencje. Jedną z nich są dobowe oscylacje wewnątrztkankowego stężenia CO2, które mogą modyfikować dobową produkcję ET. Wykorzystując model, który pozwala prowadzić doświadczenie na roślinach realizujących metabolizm typu C3 i CAM na tym samym etapie rozwoju rośliny, sprawdzamy, jak obecność dobowych oscylacji CO2 modyfikuje pracę najważniejszych komponentów szlaku biosyntezy ET. Na podstawie wcześniejszych badań wiemy także, iż reakcje roślin na abiotyczne czynniki stresowe są regulowane stanem redoks puli plastochinonu (PQ) – jednego z komponentów szlaku transportu elektronów w chloroplastach. Przypuszczamy, że PQ i ET tworzą system regulatorowy, w którym PQ odgrywa rolę nadrzędną, zaś ET – wraz komponentami systemu antyoksydacyjnego (regulacja homeostazy redoks komórki) – wykonawczą. Wykorzystując opisaną roślinę modelową, zamierzamy sprawdzić, jak modyfikacja stanu redoks puli PQ wpływa na komponenty szlaku biosyntezy ET, a tym samym na jego dobową produkcję. Ponadto, wykorzystując rośliny typu C3 i CAM, zamierzamy określić, jak działa układ regulatorowy PQ-ET w trakcie realizacji odmiennych typów fotosyntezy.

Mesembryanthemum crystallinum w stadium CAM.
Foto: Z. Miszalski.

Mesembryanthemum crystallinum w stadium C3.
Foto: Z. Miszalski.